Gemeente Doetinchem

Doetinchem

Over Gemeente Doetinchem

Bedrijfsactiviteiten van Gemeente Doetinchem

“In Doetinchem vind je de combinatie van stadsfaciliteiten en een landelijke, bosrijke omgeving. Dit maakt Doetinchem uniek en aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Door de centrumfunctie die Doetinchem vervult in de regio zijn de infrastructuur, het openbaar vervoer en de parkeervoorzieningen prima geregeld. Er is een grote sociale samenhang in de stad; veel buurtverenigingen en sociale ontmoetingsplaatsen. Door haar schaalgrootte is het mogelijk om de gehele stad te leren kennen en de unieke plekjes in te ontdekken.

Doetinchem maakt tevens onderdeel uit van een regionaal netwerk. Binnen de ambtelijke organisatie wordt op diverse beleidsterreinen met omliggende gemeenten samengewerkt, denk aan het beheer van de openbare ruimte, verkeer en vervoer, de gemeentelijke dienstverlening en personeel & organisatie. De ambtelijke organisatie van de gemeente Doetinchem is ingericht volgens het directiemodel. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering vormen samen de directie. De directeur bedrijfsvoering geeft rechtstreeks leiding aan de afdelingshoofden.

Doetinchem kent naast de griffie de volgende afdelingen:
•Gemeentewinkel
•Maatschappelijke ontwikkeling
•Werk & inkomen
•Wonen & bedrijven
•Fysieke ontwikkeling/- Projectbureau
•Beheer, uitvoering, handhaving, accommodaties & afval (buha)
•Brandweer (www.brandweerdoetinchem.nl)
•Control & advies
•Bedrijfsvoering
•Services
•Wmo-winkel
•Sportcentrum Rozengaarde.”

Bedrijfscultuur bij Gemeente Doetinchem

Personeelsbeleid Doetinchem is bezig met de ontwikkeling van een eigentijds personeelsbeleid. Uitgangspunt is hierbij het principe van integraal management. De manager is verantwoordelijk en bevoegd en zet de tools in die hij krijgt aangereikt. Hierbij gaat hij uit van talenten.

Het gaat erom dat medewerkers met al hun kennis en kunde de opdrachten kunnen vervullen waarop ze worden ingezet. Die opdrachten worden hoofdzakelijk geformuleerd door het bestuur of de leiding van de organisatie. Voorwaarde om dit te laten slagen is een goede en veilige relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Respect en waardering zijn hierin de sleutelbegrippen.

Het personeelsbeleid van Doetinchem is erop gericht de relatie tussen leidinggevende en medewerker te versterken en uit te gaan van de kwaliteiten van de medewerker. Dit betekent ook dat medewerkers de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. We willen een lerende organisatie zijn. In dit concept kan leren enerzijds worden gezien als vernieuwend. Op basis van opgedane ervaring telkens dingen aanpassen zodat het effectiever en efficienter wordt. Anderzijds zal de kennis en kunde van medewerkers up-to-date moeten worden gehouden om mee te gaan in de vernieuwing. Ook hierin wordt door de gemeente Doetinchem geïnvesteerd. Vernieuwing in de organisatie betekent ook dat het personeelsbeleid vooral kaderstellend wordt vormgegeven.

Managers zijn niet meer met hun handen en voeten gebonden aan regels. Ze krijgen zeggenschap en middelen om hun doel te bereiken: een vraaggerichte en stuurbare organisatie. Dit betekent dat zij onder andere binnen de vastgestelde kaders uitvoering geven aan het personeelsbeleid De functies Doetinchem heeft ervoor gekozen om veel in eigen beheer te doen. De functies zijn uiteenlopend en opgebouwd uit een divers takenpakket. De schaalgrootte van de stad maakt dat er meer generalisten en minder specialisten in dienst zijn.

De medewerkers van de gemeente Doetinchem worden benoemd in Algemene Dienst. Dit houdt in dat je, indien daartoe aanleiding is, binnen een bepaalde bandbreedte kunt worden ingezet op verschillende functies. Doetinchem werkt daarom ook met algemene functieprofielen. Loopbaanbeleid Het loopbaanbeleid van de gemeente Doetinchem is in ontwikkeling. Ook wij richten ons op de kwaliteiten en de inzetbaarheid van onze medewerkers. Van medewerkers verwachten wij, mede op grond van de Regeling Algemene Dienst, een flexibele houding als het gaat om plaatsing in een functie. Medewerkers mogen daarentegen van de organisatie verwachten dat zij in ontwikkeling worden gebracht om zo lang mogelijk deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Aanvullende informatie

Stages en afstudeeropdrachten De gemeente Doetinchem heeft regelmatig (betaalde) stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor scholieren en studenten op diverse niveau’s. Neem voor meer informatie contact op met de medewerkers van de personeelsadministratie, tel (0314) 377 289 of mail naar sollicitaties@doetinchem.nl.Beschikbare vacatures

Vacatures geplaatst door Gemeente Doetinchem

Dit bedrijf plaatst nog geen vacatures op AchterhoekWerkt.nl.

Sector
Justitie, veiligheid en openbaar bestuur
Bedrijfsgrootte
201 tot / met 500 medewerkers
Telefoonnummer
(0314) 377 377 (0314) 377**** Toon
Locatie
Doetinchem