Marku Bouw BV

Lichtenvoorde

Over Marku Bouw BV

Bedrijfsactiviteiten van Marku Bouw BV

Marku Bouw is een ontwikkelende bouwer die zich voornamelijk richt op de utiliteitsbouw. Hierin zijn 3 opdrachtgeverdoelgroepen te definiëren; de overheid, semioverheid en het bedrijfsleven. Het bouwbedrijf is de afgelopen jaren getransformeerd van een algemeen uitvoerend bouwbedrijf naar een sturende en adviserende organisatie. Steeds vaker worden grote bouwprojecten aangenomen, waarbij Marku Bouw de managementrol vervult.

Door gebruik te maken van BIM weten wij sturing te geven aan complexe projecten, waarbij wij samenwerken met gespecialiseerde co-makers.

Onder de Marku groep valt ook Marku Vastgoedzorg welke actief is in het beheer, onderhoud alsmede de facilitaire dienstverlening in het zakelijk vastgoed. Marku Vastgoedzorg ontzorgt vastgoedeigenaren en gebruikers. Wij verzorgen de contractopstelling met huurders en communiceren met de gebruikers omtrent onderhoud en reparaties.

Vanuit de expertise in de betonsector groeit Marku Bouw ook op het gebied van betonbouw. Naast het uitvoeren van betonwerken zoals kelders en putten voeren wij in toenemende mate infrastructurele betonwerken uit (kunstwerken). Hierin werken wij veelal samen met onze dochteronderneming Mombarg Beton.

Bedrijfscultuur bij Marku Bouw BV

Een stagiair doet in het bedrijfsleven praktijkervaring op, waarbij het de theoretische scholing van de voorafgaande studiejaren moet toepassen. Er moet werkervaring worden opgedaan door het uitvoeren van opdrachten die passen bij het niveau van de studie en daaraan meerwaarde geven. De stage is een aanvulling en verdieping van de opleiding. Marku Bouw BV biedt de mogelijkheid om je nog meer te oriënteren in de verschillende facetten van de bouwwereld. De volgende mogelijkheden, of een combinatie ervan, zijn mogelijk voor invulling van de stage:

Bedrijfsbureau:
planontwikkeling werkvoorbereiding projecten planning, projectniveau en personeelsniveau inkoop incl. opstellen contracten tekenwerk incl. controle tekenwerk kostenbewaking/nacalculatie kopersbegeleiding meer- en minderwerk opstellingen maken etc.
Calculatie:
opstellen begrotingen uittrekken hoeveelheden offertes aanvragen en controleren detaillering kostenbewaking/nacalculatie jaarcontracten opstellen etc.
Werkvoorbereiding:
werkvoorbereiding op bouwplaats assistent uitvoering personeelsplanning opstellen bouwplaats inrichting afroepen materialen onderhouden contact met onderaannemers en leveranciers etc.
Bouwplaats:
maatvoering stelwerkzaamheden assistent uitvoerder assistent voorman betontimmerwerk ruwbouwtimmerwerk afbouwtimmerwerk etc.

Aanvullende informatie

Marku Bouw BV is door Fundeon erkend als leerbedrijf voor het VMBO, MBO en HBO en biedt dan ook het hele jaar door stageplaatsen aan. Zoek jij een stageplek om met anderen te kunnen samenwerken, zelfstandig problemen op te lossen en innovatief te werk gaan, neem dan contact met ons op voor een gesprek.

Beschikbare vacatures

Vacatures geplaatst door Marku Bouw BV

Dit bedrijf plaatst nog geen vacatures op AchterhoekWerkt.nl.

Bedrijfsgrootte
21 tot / met 50 medewerkers
Telefoonnummer
06-81410453 06-8141**** Toon
Locatie
Lichtenvoorde